Дзякуем за запаўненне формы рэгістрацыі на канферэнцыю
Спасибо за заполнение формы регистрации на конференцию
Thank you for filling in the registration form for the conference

На Вашу электронную пошту прыйдзе пісьмо. Калі вы памыліліся ў дадзеных, адпраўце іх яшчэ раз. Прапануем вам таксама азнаёміцца са Зборнікам матэрыялаў канферэнцыі 2019 г.


Вскоре, на указанную Вами электронную почту придет письмо. Если Вы неверно заполнили форму, отправьте ее еще раз. Предлагаем Вам также ознакомиться со Сборником материалов конференции 2019 г.


Soon, you receive email. If you have filled out the form incorrectly, please submit it again. We also suggest that you read the Collection of materials of the conference, 2019.

Пролистать наверх