Рэгістрацыя на Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю
Регистрация на Международную научно-практическую конференцию
Registration Form for the International Scientific and Practical Conference


  Прозвішча | Фамилия | Name

  Імя | Имя | Family Name

  Імя па бацьку | Отчество | Middle Name

  E-mail

  Тэлефон для сувязі | Телефон для связи | Contact phone number

  Месца працы | Место работы | Workplace

  Пасада | Должность | Position

  Навуковая ступень | Ученая степень | Degree

  Навуковае званне | Ученое звание | Academic title

  Пазначце форму ўдзелу | Укажите форму участия | Specify the option for participation

  Назва дакладу | Название тезисов доклада | Title of the Abstract

  Прымацуйце, калі ласка, тэзісы вашага дакладу (фармат DOC ці DOCX, менш за 10 мегабайт)
  Прикрепите, пожалуйста, тезисы вашего доклада (формат DOC или DOCX, менее 10 мегабайт)
  Please attach your abstract (DOC or DOCX format, less than 10 megabytes)  Пролистать наверх